Membres actuals.

Presidencia: Raül Berazaluce (en funcions)

Secretaria: Laia Mañé

Tresorería: Victoria Skiba

Relacions externes: Eva Clemente

Xarxes socials: Anna Ruiz

Activitats: Ichrak Taleb

Altres: Alejandro Rodriguez

Futur: Arnau Padullés, Elisabeth Rodriguez